Sæbygård

SÆBYGÅRD. Bygningshistorie, interiører og godsdrift. Sæby Museum 1995. ISBN 87-980836-78. 168 sider, illustreret.

Rapport om undersøgelser af godsdrift og herregårdskultur over 400 år.  I1990 blev herregården Sæbygård, beliggende i Østvendsyssel til et fond. I den forbindelse blev der foretaget arkæologiske, bygnings og arkivalske undersøgelser samt interview. De gav oplysninger om, hvorledes strukturen gods, hovedgård og herskab havde formet sig i tidens løb. I rapporten sat ind i et samfundsmæssigt perspektiv.  Sæbygård opførtes som et to-fløjet anlæg i 1575 af Pernille Oxe, udbyggedes i 1600-tallet til fire fløje og en lukket gård. I dag står tre fløje tilbage. Sæbygård fungerer siden 1990 som et herregårdsmuseum.