Om mig selv

KR-E  2009 

Kirsten Rykind-Eriksen,

Mag. art. i europæisk etnologi, forfatter og foredragsholder.

Født 1942.

1965. Indretningsarkitekt fra skolen for Boligindretning,

1990.  mag.art. i europæisk etnolog.

1981-1996.  Nationalmuseet Nyere Tid. Arbejdet med borgerlig kultur og formidling, herunder holdt talrige omvisninger og arrangementer.

1990-1998.  Projekter og undersøgelser på forskellige museer.

1993.           Modtaget Ole Haslunds kunstnerlegat

1998-2010.  Museumsinspektør på Vejle Museum,

1998-2006.  Leder af Egnsmuseet, Egtved kommune

fra 2010.        Kulturforsker og forfatter.

fra 2012.        Redaktør af museernes Dragtjournal.

Igangværende projekt: Kampen om broderierne 1850-1950 i samarbejde med tekstilekspert Esther Grølsted, Nationalmuseet

Registrerer og undersøger Højskolernes Håndarbejde (HH), samlinger fra betydningsfulde håndarbejdsaktører inden for HH: Charlotte Rud, Gudrun Andresen, Klara Sørensen m.fl.  for Museet Sønderskov.

Forskningsemner:

– den kunstindustrielle bevægelse i 1800-1900 tallet inden for møbler, boligindretning, tekstiler, husflid, broderier, tekstilfarvning og  sølvvarefabrikation,

– landbokultur og tidlig landlig industri som andelsmejerier.

– fabriks- og industriundersøgelser

Har publiceret bøger og artikler.

Holder indlæg på seminarer og konferencer.

Holder foredrag omkring faglige emner og om folkekultur, traditioner og højtider.

Formand for Grænseforeningen Vejle Vesteregn, for kreds 20 (lokale grænseforeninger i gamle Vejle Amt) og medlem af hovedstyrelsen.