Tekstiler, farver, broderi

“Broderi og grænser”, Rapporter, Dansk Tekstillaug, nr. 2 2022.

Broderi og grænser, katalog til et fælles broderiprojekt, 2021.

“Synåle som kampmiddel 1860-1930”, Tenen. Dansk Tekstilhistorisk Forening, 30. årgang nr. 4 – maj 2020.

“Folkedragtbroderier og Højskolernes Håndarbejde”, Dragtjournalen Årgang 12, nr. 16, 2016.

”Høje ægte kulører”. Einar Hansens farveforsøg og samarbejde med tekstilkunstnere 1918-1958, Dragtjournalen Årgang 10, nr. 14, 2016.

”Stout og klæde”. Tekstilproduktion i Randbøldal 1846-1932/40, Dragtjournalen Årgang 6 nr. 8, 2012.

”En hjørnesten i dansk tekstilkunst”. Om Einar Hansens arbejder 1920-60 med syntetiske farvestoffer ved fremstilling af garnserier og funktionalistiske boligtekstiler, Kemi & klæ’r. Tekstilkemi i historisk perspektiv, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2011.

”En funktionel ramme for dagliglivet”. Farver Ejnar Hansen og væver Lis Ahlmann, Kunst og Kultur nr. 2/2010, Universitetsforlaget og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

”L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961”, Vejlebogen 2008.
”Danmarks Folkelige Broderier 1954-1999”, Tenen nr. 3, 2010/2011, s. 3-10.

”Pilotprojekt – 10 samlinger”, Danske Museer nr. 1, 2001, Museumstjenesten.

”Pilotprojekt 1998-99: Tekstilsamlinger”, Nyere Tid nr. 19, Maj 2000.
Tekstilsamlinger. Pilotprojekt – 10 samlinger, Textilforum, rappport Herning Museum og Danmarks Lærerhøjskole, Egnsmuseet i Egtved kommune, 2000.

”Broderet – fileret”, Håndarbejder i Klunkehjemmet, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997, sammen med Esther Grølsted.