Madammer & Jomfruer

 

 

Madammer & Jomfruer, 1700-tals kvinder i håndværk og handel, Nationalmuseet 1986, i samarbejde med Inger Hartby, Kirsten Jexlev og Anne Røssell.  54 sider, illustreret. ISBN 87-480-0609-2

Om bogen: Eftertiden har været tilbøjelig til at opfatte vore formødres liv som bundet til hjem og børn, men faktisk så hverdagen anderledes ud for handels- og håndværkerkvinder i 1700-tallet. Disse kvinder tilhørte en selvstændig kvindetype, der i mange tilfælde bidrog økonomisk til den fælles husholdning eller forstod at klare sig selv i samfundet. Kvindernes liv i 1700 årene lå vel egentlig ikke så langt fra vor tids kvinders!