Møbler og dannelse

Griffe, hejrer og ulve – møbler og dannelse 1830-1930

Hvad har folkelige vækkelse, stærkt udskårne møbler og kunstindustri med hinanden at gøre?

Udskårne armlænsstøtter med inspiration fra oldtidens akantusslyng. Stol i mahogni ca. 1840, Vartov kirke, København. Foto M.B. 2007

Det fortæller Kirsten Rykind-Eriksen om i sit foredrag, hvor hun tager udgangspunkt i perioden 1830-1930, der var præget af åndelige vækkelser, indførelse af demokrati, industrialisering og et nyt verdensbillede, hvor al samfundsudvikling blev anskuet historisk.   Hertil kom en stærk tro på fremskridtet med fokus på individualitet og selvstændighed. Den kunstindustrielle bevægelse blev en betydningsfuld medspiller i denne proces. Var det muligt at gøre Masserne til nyttige og dannede samfundsborgere gennem historicistisk udformet boligindretning og møbler med udskæringer og talrige ornamenter?

Møbler i historicistisk stil, leveret  i 1890 af Severin & Andreas Jensen, København. Spiralsnoede ben, profilerede kanter og riller er inspireret af oldtidens møbler. Skovsgaard. Foto M.B. 2009