Kategoriarkiv: Møbler

Det perfekte hjem

Boligen bliver til et hjem.  100 års boligidealer, 1900-2000

Forstanderens dagligstue, Ry Højskole ca. 1920, klunketid og skønvirke.

Med demokratiets indførelse blev boligen til en kampplads for skiftende idealer om, hvordan den almindelige borger kunne opdrages og få dannelse gennem møbler, tekstiler, brugs- og pynteting. Kunstindustri og den såkaldte gode smag blev humanisternes våben, Nordisk Mønster-Tidende og Familie Journalen blev industriens og arbejdernes våben. Der kom stor fokus på hjemmets indretning og husmoderens rolle, hun skulle gøre boligen til et hjem. Denne udvikling fortæller Kirsten Rykind-Eriksens om ud fra hendes undersøgelser af kunstindustri og design.

 

Parcelhuset – danskernes foretrukne bolig

Parcelhus i Egtved, opført 1965. Foto M.B. 2005

Parcelhuskvarterer har siden 1960’erne ændret næsten alle vores landsbyer både fysisk og mentalt. De ligger som enklaver – af mange erklæret som kedelige og måske også lidt tarvelige.  Men de har skabt historie og er på vej ind i det gode selskab. I foredraget fortælles om parcelhusets udvikling, arkitektur og indretning,  bla. ud fra undersøgelser foretaget i Egtved.

 

Møbler og dannelse

Griffe, hejrer og ulve – møbler og dannelse 1830-1930

Hvad har folkelige vækkelse, stærkt udskårne møbler og kunstindustri med hinanden at gøre?

Udskårne armlænsstøtter med inspiration fra oldtidens akantusslyng. Stol i mahogni ca. 1840, Vartov kirke, København. Foto M.B. 2007

Det fortæller Kirsten Rykind-Eriksen om i sit foredrag, hvor hun tager udgangspunkt i perioden 1830-1930, der var præget af åndelige vækkelser, indførelse af demokrati, industrialisering og et nyt verdensbillede, hvor al samfundsudvikling blev anskuet historisk.   Hertil kom en stærk tro på fremskridtet med fokus på individualitet og selvstændighed. Den kunstindustrielle bevægelse blev en betydningsfuld medspiller i denne proces. Var det muligt at gøre Masserne til nyttige og dannede samfundsborgere gennem historicistisk udformet boligindretning og møbler med udskæringer og talrige ornamenter?

Møbler i historicistisk stil, leveret  i 1890 af Severin & Andreas Jensen, København. Spiralsnoede ben, profilerede kanter og riller er inspireret af oldtidens møbler. Skovsgaard. Foto M.B. 2009

Kunstindustri og dannelse; møbler, sølvtøj, industrihistorie

“Møbler og dannelse – nye boligidealer til herregårdene 1860-1900”, Herregårdshistorie 12, 2017.

”Museumsarv, kunstindustri og dannelse”, Danske Museer årgang 29, nr. 1, marts 2016.

”Hjemmets skønhed på Vilhelm Hammershøis tid”, Hjemme hos Hammershøi, Ordrupgaard 2016, s. 135-171, 182-183.

En rod – tre stammer. Askov Husflids- og Sløjdskole: Husflidsskolen i Askov, Askov Sløjdskole og firmaet Lervad & Søn. Rapport sammen med Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov 2009, s.1-85.

”Akantus og rosetter. Kunstindustriens betydning for opbygning af en national selvforståelse”, NFLnytt nr. 54, oktober 2009. (Norsk Folkeminnelag).

”Tidssvarende møbler til Skovsgaard 1890”, Øboer 2008, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø.

”Kapitalisering af bøndergodset – køb af ideologi og selvbevidsthed”, Herregårdenes Indian Summer, Dansk Center for Herregårdsforskning 2006.

”Den gode smag i provinsen”, Vendsyssel Årbog 1996.

”Skønhed for alle – Klunketidens Sæbygård 1880-1910”, Sæby Museum 1992.

”Borgmester Vilhelm Andersens møbler”, Årsskrift Ærø Museum 1997.

”Støbte figurer og drageslyng. En produktions- og socialhistorie om juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christesen, 1850-1900”, Historiske Meddelelser om København 1998.

”Beauty and taste”, Scandinavian Journal of Design History 1992.

“Danmarkshistorie i sølv”, Højskolebladet nr. 12, 1992.

“Historicisme og folkelig dannelse”, Højskolebladet nr. 11, 1992.

”Smag og stil. Juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christensen 1850-1900”, Guldsmedebladet nr. 12, 1991.
“Industriproduktion og æstetik”, Nord Nytt 47, 1992.

”Museer, pædagogisk formidling og publikum”, De kunstindustrielle museer og den industrielle design, Nordisk Forum for Formgivningshistorie 1992.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nyere Tid nr. 16, januar 1999.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nordslesvigske Museer 1997.

Jagten på det hvide guld. Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV) 1933-76, rapport Sæby Museum 1995.

Alt for kunderne

“Alt for kunderne! Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892”, i Træ og visioner (red. af professor Per Boje), s. 83-200. Illustreret.  ISBN-788776 744076

Salonbord med stærkt udskåret fod, leveret af Severin & Andreas Jensen i 1887 til Sæbygaard. Foto M.B.

 

Træ og visioner udkom i anledning af Industriens år i 2007. Første del af bogen er skrevet af museumsinspektør, phd. Kristoffer Jensen: “Trævarefabrikken ‘Bastian’ 1865-1895 

Om Træ og visioner: Rigelig kapital og anskaffelse af nyeste teknologier ingen garanti for virksomheders succes. Denne bog illustrerer med to virksomhedshistorier, at en klar virksomhedsstrategi og ledere med tætte netværk og vilje til at satse på markedsføring også historisk var nødvendige forudsætninger for succes. Det forstod den standsbevidste godseer grev Frijs ikke, men det gjorde til gengæld de to håndværkerbrødre og senere fabrikanter Severin & Andreas Jensen, der med stor succes fremstillede møbler, som opfyldte kravene til skønhed og det gode liv, defineret af fremtrædende lærerkræfter knyttet til Kunstakademiet.

De to virksomhedshistorier rokker samtidig ved den nationale selvforståelse, at dansk industrialisering og modernisering i 1800-tallet alene skal ses i nøje samspil med landbruget. I de hastigt voksende byer fandtes et stigende antal købestærke forbrugere. De var forudsætningen for en succesrig dansk kunstindustri og møbelindustri, som brødrene Jensen var en del af, og som siden med anvendelse af en ganske anden  stil stod bag en stor eksport af møbler markedsført som Danish Modern.

Griffe, hejrer og ulve

Rykind-Eriksen Griffe hejrer og ulveGriffe, hejrer og ulve. Nyt syn på design og møbelindustri 1830-1930. Nyt Nordisk Forlag 2015. ISBN 9-788717-043336, 464 sider, illustreret.

Stort gennemillustreret bogværk om udviklingen af en egentlig dansk kunstindustri belyst gennem to møbelfirmaers historie og produktion fra 1830 til 1930: C.B. Hansens Etablissement 1830-1930/65 og  Severin & Andreas Jensens Möbelfabrik 1861-1928.

Kirsten Rykind-Eriksen har i en årrække forsket i, hvorledes to store københavnske møbelfirmaer arbejdede med at implementere idéerne om, at møbler skulle fremstilles kunstindustrielt. Dvs, at kunst, håndværk og industri skulle forenes i produktionen af møbler og boligindretning. En tankegang, som gik over i danish design bevægelsen, hvis ikoner, mange stadig elsker at omgive sig med.

De to møbelfirmaer brugte tidens førende arkitekter, når det gjaldt møbler til de store verdensudstillinger, der begyndte i 1851 og fortsatte i en jævn strøm frem til 1900. Til deres daglige produktion havde de såkaldte hustegnere, som bla omtegnede arkitekternes møbler.

Et opgør med hadet til klunkemøbler

Det er en udbredt misforståelse at opfatte de historicistisk udformede møbler og interiører som stilløse og forvirrende. De var derimod led i et omfattende opdragelses- og dannelsesprojekt. Men flere parter kæmpede om at definere det moderne samfund. Kunstindustriens fortalere som arkitekter fra Kunstakademiet, andre akademisk uddannede, forfattere og journalister skældte fabrikanter og industrien ud for ikke at følge kunstindustriens regler.

Der hersker desuden en opfattelse af, at skønvirke opstod som en reaktion mod stilforvirring og historicisme, og at den nyere designbevægelse først dukker op omkring 1900 inspireret af den engelske Arts & Crafts-bevægelse. Men allerede fra 1840’erne sigter en designbevægelse mod at udbrede skønhed i boligens indretning, senere kaldet skønvirke, som fører frem til funktionalismen i 1930’erne.

Perioden 1830 til 1930 var i Danmark præget af åndelige vækkelser, indførelse af demokrati, industrialisering og et nyt verdensbillede, hvor al samfundsudvikling blev anskuet historisk. Hertil kom en stærk fremskridtstro med fokus på individualitet og selvstændighed. Skulle samfundet præges af humanistisk filosofi eller af økonomisk liberal filosofi? Og hvilken filosofi lå der bag ved den kunstindustrielle bevægelse i kampen om, hvem der skulle definerede det moderne samfund?

Var det muligt at gøre ”masserne” til nyttige og dannede samfundsborgere gennem historicistisk udformet boligindretning og møbler med udskæringer og talrige ornamenter? De københavnske snedkermestre C.B. Hansen og Severin & Andreas Jensen etablerede sig i baggårdes baggårde midt i København, men udviklede begge store møbelfirmaer. De købte og etablerede domiciler i gamle adelspalæer omkring Kongens Nytorv, hvor de arbejdede kunstindustrielt sammen med tidens førende arkitekter, og de deltog i de store verdensudstillinger. Deres historie med udvikling og ændringer af design og produktionsform fra håndværk til industri afspejler tidens ideologiske og markedsorienterede kræfter.

Gennem de to store danske møbelfirmaers historie og produktion undersøger forfatteren kunstindustrien som idebåren, præget af 1700-tallets tyske filosoffer, og bevægelsens betydning i den brede befolkning. Stilmæssigt drejer det sig om et forløb, der begynder med senempiren ca. 1830, udvikles under historicismen 1850-1900 og lever videre i skønvirke 1900-1930.