Kategoriarkiv: Landbrug

Kulturmiljøer, arkitektur, landbrug

”To herregårdshaver”, sammen med Marie-Louise Wancher, Vejle Amts Årbog 2007.

”Sporbog for børn”, Danske Museer nr. 1, 2007, Museumstjenesten.

”Bygninger og mennesker i Sydøstjylland 1950-2000”, Landbohistorisk Tidsskrift 2006:1-2.

”Landbrugets bygninger i Vejle Amt 1850-1940”, Vejle Amts Årbog 2004.

Landbrugets Bygninger 1850-1940, Østjylland, Vejle og Århus amter, Kulturarvstyrelsens temagennemgang 2003.

Respekter bygningernes historie – ’Man skæmmer ikke sin fædrene jord ved at bygge med bliktag’, kronik i Vejle Amts Folkeblad den 6.3.2003.

Respekter den ældre bygningsmasse, kronik i Jyllands Posten, den 19.7.2003.

”Kulturhistoriske beskyttelsesområder i Vejle Amt, Danske Museer nr. 5 1997.

”Det lille familiebrug”, Frederiksborg Amts Historiske Samfund 1988.

”Historierne om kulsvierne”, Kulsvierlandet, Skoletjenesten 1987.