Kategoriarkiv: Kunstindustri

Det perfekte hjem

Boligen bliver til et hjem.  100 års boligidealer, 1900-2000

Forstanderens dagligstue, Ry Højskole ca. 1920, klunketid og skønvirke.

Med demokratiets indførelse blev boligen til en kampplads for skiftende idealer om, hvordan den almindelige borger kunne opdrages og få dannelse gennem møbler, tekstiler, brugs- og pynteting. Kunstindustri og den såkaldte gode smag blev humanisternes våben, Nordisk Mønster-Tidende og Familie Journalen blev industriens og arbejdernes våben. Der kom stor fokus på hjemmets indretning og husmoderens rolle, hun skulle gøre boligen til et hjem. Denne udvikling fortæller Kirsten Rykind-Eriksens om ud fra hendes undersøgelser af kunstindustri og design.

 

Parcelhuset – danskernes foretrukne bolig

Parcelhus i Egtved, opført 1965. Foto M.B. 2005

Parcelhuskvarterer har siden 1960’erne ændret næsten alle vores landsbyer både fysisk og mentalt. De ligger som enklaver – af mange erklæret som kedelige og måske også lidt tarvelige.  Men de har skabt historie og er på vej ind i det gode selskab. I foredraget fortælles om parcelhusets udvikling, arkitektur og indretning,  bla. ud fra undersøgelser foretaget i Egtved.

 

Møbler og dannelse

Griffe, hejrer og ulve – møbler og dannelse 1830-1930

Hvad har folkelige vækkelse, stærkt udskårne møbler og kunstindustri med hinanden at gøre?

Udskårne armlænsstøtter med inspiration fra oldtidens akantusslyng. Stol i mahogni ca. 1840, Vartov kirke, København. Foto M.B. 2007

Det fortæller Kirsten Rykind-Eriksen om i sit foredrag, hvor hun tager udgangspunkt i perioden 1830-1930, der var præget af åndelige vækkelser, indførelse af demokrati, industrialisering og et nyt verdensbillede, hvor al samfundsudvikling blev anskuet historisk.   Hertil kom en stærk tro på fremskridtet med fokus på individualitet og selvstændighed. Den kunstindustrielle bevægelse blev en betydningsfuld medspiller i denne proces. Var det muligt at gøre Masserne til nyttige og dannede samfundsborgere gennem historicistisk udformet boligindretning og møbler med udskæringer og talrige ornamenter?

Møbler i historicistisk stil, leveret  i 1890 af Severin & Andreas Jensen, København. Spiralsnoede ben, profilerede kanter og riller er inspireret af oldtidens møbler. Skovsgaard. Foto M.B. 2009

Kunstindustri og dannelse; møbler, sølvtøj, industrihistorie

“Møbler og dannelse – nye boligidealer til herregårdene 1860-1900”, Herregårdshistorie 12, 2017.

”Museumsarv, kunstindustri og dannelse”, Danske Museer årgang 29, nr. 1, marts 2016.

”Hjemmets skønhed på Vilhelm Hammershøis tid”, Hjemme hos Hammershøi, Ordrupgaard 2016, s. 135-171, 182-183.

En rod – tre stammer. Askov Husflids- og Sløjdskole: Husflidsskolen i Askov, Askov Sløjdskole og firmaet Lervad & Søn. Rapport sammen med Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov 2009, s.1-85.

”Akantus og rosetter. Kunstindustriens betydning for opbygning af en national selvforståelse”, NFLnytt nr. 54, oktober 2009. (Norsk Folkeminnelag).

”Tidssvarende møbler til Skovsgaard 1890”, Øboer 2008, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø.

”Kapitalisering af bøndergodset – køb af ideologi og selvbevidsthed”, Herregårdenes Indian Summer, Dansk Center for Herregårdsforskning 2006.

”Den gode smag i provinsen”, Vendsyssel Årbog 1996.

”Skønhed for alle – Klunketidens Sæbygård 1880-1910”, Sæby Museum 1992.

”Borgmester Vilhelm Andersens møbler”, Årsskrift Ærø Museum 1997.

”Støbte figurer og drageslyng. En produktions- og socialhistorie om juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christesen, 1850-1900”, Historiske Meddelelser om København 1998.

”Beauty and taste”, Scandinavian Journal of Design History 1992.

“Danmarkshistorie i sølv”, Højskolebladet nr. 12, 1992.

“Historicisme og folkelig dannelse”, Højskolebladet nr. 11, 1992.

”Smag og stil. Juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christensen 1850-1900”, Guldsmedebladet nr. 12, 1991.
“Industriproduktion og æstetik”, Nord Nytt 47, 1992.

”Museer, pædagogisk formidling og publikum”, De kunstindustrielle museer og den industrielle design, Nordisk Forum for Formgivningshistorie 1992.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nyere Tid nr. 16, januar 1999.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nordslesvigske Museer 1997.

Jagten på det hvide guld. Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV) 1933-76, rapport Sæby Museum 1995.

Tekstiler, farver, broderi

“Broderi og grænser”, Rapporter, Dansk Tekstillaug, nr. 2 2022.

Broderi og grænser, katalog til et fælles broderiprojekt, 2021.

“Synåle som kampmiddel 1860-1930”, Tenen. Dansk Tekstilhistorisk Forening, 30. årgang nr. 4 – maj 2020.

“Folkedragtbroderier og Højskolernes Håndarbejde”, Dragtjournalen Årgang 12, nr. 16, 2016.

”Høje ægte kulører”. Einar Hansens farveforsøg og samarbejde med tekstilkunstnere 1918-1958, Dragtjournalen Årgang 10, nr. 14, 2016.

”Stout og klæde”. Tekstilproduktion i Randbøldal 1846-1932/40, Dragtjournalen Årgang 6 nr. 8, 2012.

”En hjørnesten i dansk tekstilkunst”. Om Einar Hansens arbejder 1920-60 med syntetiske farvestoffer ved fremstilling af garnserier og funktionalistiske boligtekstiler, Kemi & klæ’r. Tekstilkemi i historisk perspektiv, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2011.

”En funktionel ramme for dagliglivet”. Farver Ejnar Hansen og væver Lis Ahlmann, Kunst og Kultur nr. 2/2010, Universitetsforlaget og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

”L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961”, Vejlebogen 2008.
”Danmarks Folkelige Broderier 1954-1999”, Tenen nr. 3, 2010/2011, s. 3-10.

”Pilotprojekt – 10 samlinger”, Danske Museer nr. 1, 2001, Museumstjenesten.

”Pilotprojekt 1998-99: Tekstilsamlinger”, Nyere Tid nr. 19, Maj 2000.
Tekstilsamlinger. Pilotprojekt – 10 samlinger, Textilforum, rappport Herning Museum og Danmarks Lærerhøjskole, Egnsmuseet i Egtved kommune, 2000.

”Broderet – fileret”, Håndarbejder i Klunkehjemmet, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997, sammen med Esther Grølsted.

Alt for kunderne

“Alt for kunderne! Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892”, i Træ og visioner (red. af professor Per Boje), s. 83-200. Illustreret.  ISBN-788776 744076

Salonbord med stærkt udskåret fod, leveret af Severin & Andreas Jensen i 1887 til Sæbygaard. Foto M.B.

 

Træ og visioner udkom i anledning af Industriens år i 2007. Første del af bogen er skrevet af museumsinspektør, phd. Kristoffer Jensen: “Trævarefabrikken ‘Bastian’ 1865-1895 

Om Træ og visioner: Rigelig kapital og anskaffelse af nyeste teknologier ingen garanti for virksomheders succes. Denne bog illustrerer med to virksomhedshistorier, at en klar virksomhedsstrategi og ledere med tætte netværk og vilje til at satse på markedsføring også historisk var nødvendige forudsætninger for succes. Det forstod den standsbevidste godseer grev Frijs ikke, men det gjorde til gengæld de to håndværkerbrødre og senere fabrikanter Severin & Andreas Jensen, der med stor succes fremstillede møbler, som opfyldte kravene til skønhed og det gode liv, defineret af fremtrædende lærerkræfter knyttet til Kunstakademiet.

De to virksomhedshistorier rokker samtidig ved den nationale selvforståelse, at dansk industrialisering og modernisering i 1800-tallet alene skal ses i nøje samspil med landbruget. I de hastigt voksende byer fandtes et stigende antal købestærke forbrugere. De var forudsætningen for en succesrig dansk kunstindustri og møbelindustri, som brødrene Jensen var en del af, og som siden med anvendelse af en ganske anden  stil stod bag en stor eksport af møbler markedsført som Danish Modern.