Kategoriarkiv: Industrihistorie

Kunstindustri og dannelse; møbler, sølvtøj, industrihistorie

“Møbler og dannelse – nye boligidealer til herregårdene 1860-1900”, Herregårdshistorie 12, 2017.

”Museumsarv, kunstindustri og dannelse”, Danske Museer årgang 29, nr. 1, marts 2016.

”Hjemmets skønhed på Vilhelm Hammershøis tid”, Hjemme hos Hammershøi, Ordrupgaard 2016, s. 135-171, 182-183.

En rod – tre stammer. Askov Husflids- og Sløjdskole: Husflidsskolen i Askov, Askov Sløjdskole og firmaet Lervad & Søn. Rapport sammen med Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov 2009, s.1-85.

”Akantus og rosetter. Kunstindustriens betydning for opbygning af en national selvforståelse”, NFLnytt nr. 54, oktober 2009. (Norsk Folkeminnelag).

”Tidssvarende møbler til Skovsgaard 1890”, Øboer 2008, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø.

”Kapitalisering af bøndergodset – køb af ideologi og selvbevidsthed”, Herregårdenes Indian Summer, Dansk Center for Herregårdsforskning 2006.

”Den gode smag i provinsen”, Vendsyssel Årbog 1996.

”Skønhed for alle – Klunketidens Sæbygård 1880-1910”, Sæby Museum 1992.

”Borgmester Vilhelm Andersens møbler”, Årsskrift Ærø Museum 1997.

”Støbte figurer og drageslyng. En produktions- og socialhistorie om juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christesen, 1850-1900”, Historiske Meddelelser om København 1998.

”Beauty and taste”, Scandinavian Journal of Design History 1992.

“Danmarkshistorie i sølv”, Højskolebladet nr. 12, 1992.

“Historicisme og folkelig dannelse”, Højskolebladet nr. 11, 1992.

”Smag og stil. Juvelér og sølvvarefabrikant Vilhelm Christensen 1850-1900”, Guldsmedebladet nr. 12, 1991.
“Industriproduktion og æstetik”, Nord Nytt 47, 1992.

”Museer, pædagogisk formidling og publikum”, De kunstindustrielle museer og den industrielle design, Nordisk Forum for Formgivningshistorie 1992.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nyere Tid nr. 16, januar 1999.

”Solofabrikken i Sønderborg”, Nordslesvigske Museer 1997.

Jagten på det hvide guld. Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV) 1933-76, rapport Sæby Museum 1995.

Alt for kunderne

“Alt for kunderne! Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892”, i Træ og visioner (red. af professor Per Boje), s. 83-200. Illustreret.  ISBN-788776 744076

Salonbord med stærkt udskåret fod, leveret af Severin & Andreas Jensen i 1887 til Sæbygaard. Foto M.B.

 

Træ og visioner udkom i anledning af Industriens år i 2007. Første del af bogen er skrevet af museumsinspektør, phd. Kristoffer Jensen: “Trævarefabrikken ‘Bastian’ 1865-1895 

Om Træ og visioner: Rigelig kapital og anskaffelse af nyeste teknologier ingen garanti for virksomheders succes. Denne bog illustrerer med to virksomhedshistorier, at en klar virksomhedsstrategi og ledere med tætte netværk og vilje til at satse på markedsføring også historisk var nødvendige forudsætninger for succes. Det forstod den standsbevidste godseer grev Frijs ikke, men det gjorde til gengæld de to håndværkerbrødre og senere fabrikanter Severin & Andreas Jensen, der med stor succes fremstillede møbler, som opfyldte kravene til skønhed og det gode liv, defineret af fremtrædende lærerkræfter knyttet til Kunstakademiet.

De to virksomhedshistorier rokker samtidig ved den nationale selvforståelse, at dansk industrialisering og modernisering i 1800-tallet alene skal ses i nøje samspil med landbruget. I de hastigt voksende byer fandtes et stigende antal købestærke forbrugere. De var forudsætningen for en succesrig dansk kunstindustri og møbelindustri, som brødrene Jensen var en del af, og som siden med anvendelse af en ganske anden  stil stod bag en stor eksport af møbler markedsført som Danish Modern.