Kategoriarkiv: Dragter

Tekstiler, farver, broderi

“Broderi og grænser”, Rapporter, Dansk Tekstillaug, nr. 2 2022.

Broderi og grænser, katalog til et fælles broderiprojekt, 2021.

“Synåle som kampmiddel 1860-1930”, Tenen. Dansk Tekstilhistorisk Forening, 30. årgang nr. 4 – maj 2020.

“Folkedragtbroderier og Højskolernes Håndarbejde”, Dragtjournalen Årgang 12, nr. 16, 2016.

”Høje ægte kulører”. Einar Hansens farveforsøg og samarbejde med tekstilkunstnere 1918-1958, Dragtjournalen Årgang 10, nr. 14, 2016.

”Stout og klæde”. Tekstilproduktion i Randbøldal 1846-1932/40, Dragtjournalen Årgang 6 nr. 8, 2012.

”En hjørnesten i dansk tekstilkunst”. Om Einar Hansens arbejder 1920-60 med syntetiske farvestoffer ved fremstilling af garnserier og funktionalistiske boligtekstiler, Kemi & klæ’r. Tekstilkemi i historisk perspektiv, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2011.

”En funktionel ramme for dagliglivet”. Farver Ejnar Hansen og væver Lis Ahlmann, Kunst og Kultur nr. 2/2010, Universitetsforlaget og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

”L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961”, Vejlebogen 2008.
”Danmarks Folkelige Broderier 1954-1999”, Tenen nr. 3, 2010/2011, s. 3-10.

”Pilotprojekt – 10 samlinger”, Danske Museer nr. 1, 2001, Museumstjenesten.

”Pilotprojekt 1998-99: Tekstilsamlinger”, Nyere Tid nr. 19, Maj 2000.
Tekstilsamlinger. Pilotprojekt – 10 samlinger, Textilforum, rappport Herning Museum og Danmarks Lærerhøjskole, Egnsmuseet i Egtved kommune, 2000.

”Broderet – fileret”, Håndarbejder i Klunkehjemmet, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997, sammen med Esther Grølsted.

Et vist simpelt ærbart udseende

J. Th. Lundbye: Bodil fra Røsnæs, 1843, Den Hirschsprungske Samling

Et vist simpelt ærbart udseende. Tøj fra 1770-1900 i Kalundborg og Omegn, med tilhørende Kilde- og undervisningshefte. Kalundborg og Omegns Museum 1994. 64 sider. Illustreret. ISBN: 87-89735-02-1. redaktion: Lisbeth Pedersen, tegninger: Kurt Petersen

Bogen og kildesamlingen,  er resultatet af, at jeg omordnede dragtudstillingen på Kalundborg og Omegns Museum. Museet har en meget stor samling af dragter og dragtdele, især bondedragter fra Røsnæs og den nærmeste omegn, primært indsamlet af museets stifter, lægen J.S. Møller omkring 1910-1930. Han udgav i 1926 det store værk Folkedragter i Nordvestsjælland ud fra en evolutionistisk synsvinkel. Vi ønskede at se med nye øjne og et andet perspektiv på dragtsamlingen, og undersøgte egnens samfundsmæssige forhold i 1800-tallets  samt de økonomiske og sociale, da tøjændringer er resultat af en kulturel proces.

I Kilde- og undervisningsmaterialet er udskrevet 30 skifter, hvad angår folks tøj,  der spænder over perioden 1790-1881.