Kategoriarkiv: Broderier

Broderi og grænser

I forbindelse med fejringen af Genforeningen 2020, der markerede 100 året for Sønderjyllands tilslutning til Danmark efter 64 år under preussisk styre, satte jeg som forperson for Grænseforeningen Vejle Vesteregn gang i et fælles broderiprojekt. Lektor ved VIA i Herning og tekstildesigner Jane Ingerslev definerede de kunstneriske og materielle rammer. Hun valgte stoffer, farvepalet og format – 40×40 cm sekskanter, hvor det var frit for deltagerne at brodere deres bud på temaet “Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden”. Broderierne kunne være abstrakte og figurative. De færdigbroderede sekskanter blev syet sammen til et fælles værk – en lang dug – hvor hver af de særegne sekskanter støder op til hinanden. En dug har stor symbolværdi. Sekskanterne er broderet i spændingen mellem individ og fællesskab – et godt samtalestof ved et bord.

Midterfeltet af det fælles værk – dugen

Projektet gennemførtes i samarbejde med Give-Egnens Museum og VejleMuseerne, Vejle Kunstmuseum, Der afholdtes to workshop på hvert museum. 33 kvinder broderede 46 sekskanter. Vi bad hver deltager skrive nogle linjer om sekskanternes tema. Det færdige fællesværk præsenteredes på Give-Egnens Museum den 25.11.2022. Samtidig blev der udgivet et katalog, hvor hver sekskant er præsenteres med den tilhørende tekst.

Dugen kan udlånes til vandreudstilling med henvendelse til Kirsten Rykind-Eriksen.

Det fælles værk – dugen – med figurative grænsefortællinger

Tekstil og broderi

En hjørnesten i dansk tekstilkunst

Om tekstilfarver Einar Hansen, Vejle, og hans arbejde, 1920-60, med  at forbedre de synteske farver til brug for tekstilkunstnere og fremstilling af garnserier.

L.P. Hansens farveri, Nørregade 10, Vejle, c. 1920. Einar Hansen står bagerst i lokalet. Foto Vejle Stadsarkiv.

Titlen stammer fra en udtale af formanden for Håndarbejdets Fremme, Gertie Wandel, i nekrologen over Einar Hansen, skrevet i 1958. Einar Hansen udførte et pionerarbejde  og er blevet en legende, i moderne dansk tekstilhistorie. Sammen med væver Lis Ahlmann var han med til at skabe funktionalismens udtryk, når de designede stoffer til møbelarkitekter som Kåre Klint og Børge Mogensen. I foredraget fortælles om Einar Hansens liv (1885-1958), om udviklingen fra hans fars gamle farveri, til arbejdet med at skabe høje ægte kulører ved brug af de syntetiske farver. Hvorledes Einar Hansen indsamlede naturlige farvestoffer og tog udgangspunkt i gamle tekstiler, især gobeliner, i museumstekstiler og i folkedragter. Og om, hvordan han samarbejdede med tidens arkitekter og kunstnere.

Det folkelige billede i broderi

Uldgarnsbroderi på stramaj: Idyllisk dansk landskab, hvor bestemte og accepterede elementer afspejler det danske.

Broderede billeder af scener fra biblen, naturen, og det almindelige menneskeliv er kendt siden middelalderen. Fra sidst i 1800-tallet og knap 100 år frem blev en særlig udgave meget populær, nemlig korsstingsbroderi på stramaj i ofte strålende uldgarnsfarver.  Forlæg og mønstre hentes i Nordisk Mønter-Tidende, Familie Journalen og andre damemodeblade. Disse broderede mesterværker elskes af nogle, hades af andre. Motiverne har deres historie, de er ikke tilfældigt valgt, de har lange traditioner i Europæisk kunst.  Foredraget handler om motivernes baggrund, hvor vi træffer på dem, og deres kulturelle betydning.

Broderet antimarkassar og puder i Nationalmuseets klunkehjem. Foto K.R.-E. 2007

Skønheden i boligen. Broderier til pynt og nytte 1850-1950

I løbet af 1800-tallet broderede flere og flere kvinder. De udstillede på nationale og internationale udstillinger. Broderier blev set som et middel til at udvikle personlighed og selvværd. Vigtige elementer for at deltage i demokratiet og blive samfundsborger. I foredraget fortælles denne spændende historie, om broderiets industrialisering, og hvorfra kvinderne fik mønstre og materialer.

Festtøj og traditioner

Konfirmander i Rødding Frimenighedskirke, 2011. Foto K.R.-E.

Foredrag om stadstøj, selviscenesættelse, traditioner og højtider. Der er næsten ikke noget, der lyser så meget som en pyntet hvid kjole til en af livets store højtider, lige fra dåbskjolen over konfirmationen, brylluppet til begravelsen, hvor ligskjorten/særken tidligere var hvid. Til de hvide dragter hører en række festtraditioner, der til stadighed er under forandring i takt med ændringer i samfund og hverdagsliv.  Kirsten Rykind-Eriksen fortæller ud fra undersøgelser, indsamlinger og et dragtprojekt på Kalundborg og Omegns Museum.

Kampen om broderierne 1850-1950

Indtil omkring 1800 tilhørte broderier eliten. Enten fremstillede de dem selv, eller de betalte en lav løn til andre kvinder for at udføre broderierne. Broderier var udtryk for luksus og status.  Men i løbet af perioden 1850-1950 kom det til, at enhver kvinde med respekt for sig selv i alle miljøer broderede til pynt og nytte for at personliggøre sin bolig, sit hjem og tøj. Samtidig foregik en til tider voldsom debat om mønstre, motiver, teknikker og materialer, idet den danske elite med arkitekter, kunstnere, højskolelærer og kvindesags forkæmpere i spidsen ønskede at indarbejde en specifik dansk stil i hverdagslivet som middel til at give folk bestemte normer og dannelse.

Serviet i udklipshedebo, ca. 1920. Syteknikken der udtrykte en speciel dansk stil, hvor der gerne skulle spores en arv fra de gamle danske bondebroderier.

Tekstiler, farver, broderi

“Broderi og grænser”, Rapporter, Dansk Tekstillaug, nr. 2 2022.

Broderi og grænser, katalog til et fælles broderiprojekt, 2021.

“Synåle som kampmiddel 1860-1930”, Tenen. Dansk Tekstilhistorisk Forening, 30. årgang nr. 4 – maj 2020.

“Folkedragtbroderier og Højskolernes Håndarbejde”, Dragtjournalen Årgang 12, nr. 16, 2016.

”Høje ægte kulører”. Einar Hansens farveforsøg og samarbejde med tekstilkunstnere 1918-1958, Dragtjournalen Årgang 10, nr. 14, 2016.

”Stout og klæde”. Tekstilproduktion i Randbøldal 1846-1932/40, Dragtjournalen Årgang 6 nr. 8, 2012.

”En hjørnesten i dansk tekstilkunst”. Om Einar Hansens arbejder 1920-60 med syntetiske farvestoffer ved fremstilling af garnserier og funktionalistiske boligtekstiler, Kemi & klæ’r. Tekstilkemi i historisk perspektiv, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2011.

”En funktionel ramme for dagliglivet”. Farver Ejnar Hansen og væver Lis Ahlmann, Kunst og Kultur nr. 2/2010, Universitetsforlaget og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

”L.P. Hansens Farve- og Renseri 1881-1961”, Vejlebogen 2008.
”Danmarks Folkelige Broderier 1954-1999”, Tenen nr. 3, 2010/2011, s. 3-10.

”Pilotprojekt – 10 samlinger”, Danske Museer nr. 1, 2001, Museumstjenesten.

”Pilotprojekt 1998-99: Tekstilsamlinger”, Nyere Tid nr. 19, Maj 2000.
Tekstilsamlinger. Pilotprojekt – 10 samlinger, Textilforum, rappport Herning Museum og Danmarks Lærerhøjskole, Egnsmuseet i Egtved kommune, 2000.

”Broderet – fileret”, Håndarbejder i Klunkehjemmet, Nationalmuseets Arbejdsmark 1997, sammen med Esther Grølsted.

Broderede mesterværker

Broderede Mesterværker i samarbejde med Hans V. Bang, Museum Sønderjylland, Museum Sønderjylland, Arkæologi i Haderslev, 2015; 65 sider, rigt illustreret, ISBN 978-87-88376-86-9

Publikation i forbindelse med udstilling af samme navn, der viste ca. 150 broderede billeder i korssting på stramaj, fremstillet inden for de sidste godt 100 år, hvor der fortælles en historie i form af et figursceneri, ofte anbragt i et landskab.

 

Broderi af dansk landskab. Korsting på stramaj. Foto M.B. 2015

Heri af Kirsten Rykind-Eriksen: Det folkelige billede i broderi

Det folkelige billede i en form af reproduktion har en lang historie tilbage til 1500-tallet. Billederne er ikke blot blevet trykt og vævet, de er i høj grad også broderet. Fra omkring 1900 steg antallet betydeligt pga, at blade som Nordisk Mønster-Tidende bragte fortegninger lige til at brodere efter.  Kendte malerier blev desuden gengivet i olietryk, som også dannede forlag for billedbroderier. Dette fænomen sættes af Kirsten Rykind-Eriksen ind i en kulturel og social sammenhæng, der er med til at sætte fokus på et aspekt af  kvinders historie.