Kategoriarkiv: arkitektur

Det perfekte hjem

Boligen bliver til et hjem.  100 års boligidealer, 1900-2000

Forstanderens dagligstue, Ry Højskole ca. 1920, klunketid og skønvirke.

Med demokratiets indførelse blev boligen til en kampplads for skiftende idealer om, hvordan den almindelige borger kunne opdrages og få dannelse gennem møbler, tekstiler, brugs- og pynteting. Kunstindustri og den såkaldte gode smag blev humanisternes våben, Nordisk Mønster-Tidende og Familie Journalen blev industriens og arbejdernes våben. Der kom stor fokus på hjemmets indretning og husmoderens rolle, hun skulle gøre boligen til et hjem. Denne udvikling fortæller Kirsten Rykind-Eriksens om ud fra hendes undersøgelser af kunstindustri og design.

 

Parcelhuset – danskernes foretrukne bolig

Parcelhus i Egtved, opført 1965. Foto M.B. 2005

Parcelhuskvarterer har siden 1960’erne ændret næsten alle vores landsbyer både fysisk og mentalt. De ligger som enklaver – af mange erklæret som kedelige og måske også lidt tarvelige.  Men de har skabt historie og er på vej ind i det gode selskab. I foredraget fortælles om parcelhusets udvikling, arkitektur og indretning,  bla. ud fra undersøgelser foretaget i Egtved.

 

Kulturmiljøer, arkitektur, landbrug

”To herregårdshaver”, sammen med Marie-Louise Wancher, Vejle Amts Årbog 2007.

”Sporbog for børn”, Danske Museer nr. 1, 2007, Museumstjenesten.

”Bygninger og mennesker i Sydøstjylland 1950-2000”, Landbohistorisk Tidsskrift 2006:1-2.

”Landbrugets bygninger i Vejle Amt 1850-1940”, Vejle Amts Årbog 2004.

Landbrugets Bygninger 1850-1940, Østjylland, Vejle og Århus amter, Kulturarvstyrelsens temagennemgang 2003.

Respekter bygningernes historie – ’Man skæmmer ikke sin fædrene jord ved at bygge med bliktag’, kronik i Vejle Amts Folkeblad den 6.3.2003.

Respekter den ældre bygningsmasse, kronik i Jyllands Posten, den 19.7.2003.

”Kulturhistoriske beskyttelsesområder i Vejle Amt, Danske Museer nr. 5 1997.

”Det lille familiebrug”, Frederiksborg Amts Historiske Samfund 1988.

”Historierne om kulsvierne”, Kulsvierlandet, Skoletjenesten 1987.