Alt for kunderne

“Alt for kunderne! Severin & Andreas Jensens Møbelfabrik 1861-1892”, i Træ og visioner (red. af professor Per Boje), s. 83-200. Illustreret.  ISBN-788776 744076

Salonbord med stærkt udskåret fod, leveret af Severin & Andreas Jensen i 1887 til Sæbygaard. Foto M.B.

 

Træ og visioner udkom i anledning af Industriens år i 2007. Første del af bogen er skrevet af museumsinspektør, phd. Kristoffer Jensen: “Trævarefabrikken ‘Bastian’ 1865-1895 

Om Træ og visioner: Rigelig kapital og anskaffelse af nyeste teknologier ingen garanti for virksomheders succes. Denne bog illustrerer med to virksomhedshistorier, at en klar virksomhedsstrategi og ledere med tætte netværk og vilje til at satse på markedsføring også historisk var nødvendige forudsætninger for succes. Det forstod den standsbevidste godseer grev Frijs ikke, men det gjorde til gengæld de to håndværkerbrødre og senere fabrikanter Severin & Andreas Jensen, der med stor succes fremstillede møbler, som opfyldte kravene til skønhed og det gode liv, defineret af fremtrædende lærerkræfter knyttet til Kunstakademiet.

De to virksomhedshistorier rokker samtidig ved den nationale selvforståelse, at dansk industrialisering og modernisering i 1800-tallet alene skal ses i nøje samspil med landbruget. I de hastigt voksende byer fandtes et stigende antal købestærke forbrugere. De var forudsætningen for en succesrig dansk kunstindustri og møbelindustri, som brødrene Jensen var en del af, og som siden med anvendelse af en ganske anden  stil stod bag en stor eksport af møbler markedsført som Danish Modern.